Dodaj do Ulubionych

 Główna l Oferta l Produkty l Kontakt
 

 
         Zapoznaj się
 


 

      Główna
      Oferta
      Produkty
      Kontakt
 

 

   Telefon
   +48 500 260 499

   Tel/Fax
   +48 33 827 42 32
 

  

 

      DŸwigi i komponenty
 
 
      Platformy, dŸwigi towarowe
 

 

 


> DŸwigi kompletne

- Hydrauliczne:

Green Lift MRL-MC,
z aparaturš sterowš i zespołem napędowy szafce zajmujšcej tylko 0,3 m


Green Lift 8121,
ze zredukowanymi wymiarami podszybia i nadszybia, to idealne rozwišzanie do istniejšcych budynków

Green Lift MRL,
wszystkie zalety dŸwigów bez maszynowni i bez kompromisów z przepisami bezpieczeństwa

- Linowe:

GLB-MRL,

+ bezredreduktorowa wcišgarka pasowa,

+ system bezpieczeństwa zapobiegajšcy nadmiernej prędkoœci kabiny jadšcej do góry,

+ urzšdzenia zapewniajšce zjazd awaryjny na przystanek w przypadku zaniku napięcia,

+ Uwalnianie awaryjne z wykorzystaniem zasilania układem UPS.

 

     


> Platformy podnoœne dla
   osób niepełnosprawnych


- platformy podnoœne z
  własnym szybem
  samonoœnym o konstrukcji
  metalowej z napędem
  hydraulicznym

- platformy schodowe z torem
  jezdnym do jazdy
  prostoliniowej, przystosowane
  do pracy wewnštrz i na
  zewnštrz budynków

- platformy schodowe z torem
  jezdnym o zmiennej
  trajektorii, przystosowane do
  pracy wewnštrz i na zewnštrz
  budynków

> DŸwigi towarowe, dŸwigi
   uproszczone towarowe


- z napędem elektrycznym, do
  zastosowania i z
  przeznaczeniem dla
 
restauracji, hoteli, szkół,
  obiektów przemysłowych,
  magazynowych,
udŸwig 100 -
  300 kg

 

 
   

 

Copyright Š SAB                                                                                                                                             DesignHosta